ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ບາບາສຊາ, ເມືອງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ

(+856-21) 213142, 213030

ສູນຂ່າວສານ

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ(+856-21) 213142, 213030
  1. ສະຖານທີ່ປະຈຸບັນ: ຫນ້າທຳອ > ສູນຂ່າວສານ > ກິດຈະກຳວິທະຍາໄລ
    18