ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ບາບາສຊາ, ເມືອງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ

(+856-21) 213142, 213030

ແຈ້ງການ:

ວິດີໂອໂຮງຮຽນ
ພະແນກ / ພາກວິຊາ MORE+
ຫຼັກສູດ MORE+
ລົງທະບຽນ MORE+
ຄຸ້ມຄອງການສິດສອນ MORE+
ຄຸນລັກສະນະຂອງວິທະຍາໄລ MORE+
  • ວິທະຍາເຂດ MORE+
  • ສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມງານ MORE+