ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ບາບາສຊາ, ເມືອງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ

(+856-21) 213142, 213030

ແຈ້ງການ:

ສູນຂ່າວສານ MORE+
ວິດີໂອໂຮງຮຽນ
ຮູບເງົາໂຄສະນາ(335*285)
ວຽກງານການສຶກສາ MORE+
ນັກສຶກສາ MORE+
ລົງທະບຽນ MORE+
ຄຸນລັກສະນະຂອງວິທະຍາໄລ MORE+
  • ວິທະຍາເຂດ MORE+
  • ສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມງານ MORE+